Adatvédelmi tájékoztató 2. verzió kiadási dátuma: Budapest, 2018. 06.26.

 

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

 

Kötelezettségvállalás

 

Személyes adatainak védelme a elsődleges és legfontosabb feladata a Manolashop.com webshop tulajdonosának, a WebshopCompany Kft-nek.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A WebshopCompany-nél minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

WebshopCompany Kft

 

Adatkezelési Tájékoztató

WebshopCompanyKft

 

1045 Budapest Szabadság tér 7

Telefon: +36 70 572 8688
               +36 1 445 10000

Email: ugyfelszolgalat@manolashop.com

 

Adatkezelési Tájékoztató összefoglalója

Utolsó módosítás: 2018.06.26. 

Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen dokumentum a WebshopCompany Kft 1054 Budapest Szabadság tér 7 alatt található cég adatkezelési tájékoztatójának rövid összefoglalója.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A Manolashop.com webáruházon (továbbiakban Webáruház) keresztül Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a WebshopCompanyKft-vel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

A WebshopCompany Kft alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli:

Webáruházban regisztrációkor fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából - név, cím, email cím, telefonszám, születési adat (nem kötelező elem) webáruház használatához elengedhetetlen jelszó (titkosítva), regisztráció típusa, számlázási adatok, hírlevél feliratkozás státusza.

Reklámanyagok küldése emailben - a lehetséges címzett neve, címe, email címe, telefonszáma, neme.

 •  

A Manolashop.com Facebook oldal és Facebook csoport (https://www.facebook.com/manola.hu/illetve működtetése során kommunikáció a fogyasztókkal, például a fogyasztóval való informális kapcsolatfelvétel - a fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Webáruháznak a Facebookon keresztül, például kérdezhetnek a Webáruház termékekről és/vagy szolgáltatásokról. A Webáruház  megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. 

Reklámanyagok küldése emailben,– csak azoknak a fogyasztóknak, aki a WebshopCompany Kft-nek a Webáruházban regisztrációkor adták meg erre a célra személyes adataikat.

 

Felhasználói értékelések és véleményezések egyes termékekkel kapcsolatban - Az adott terméket értékelő személy beceneve, az értékelés szövege, és email címe, amennyiben értékeli az adott terméket a Manolashop.com honlapon

Az adatokat a WebshopCompany Kft általában az Ön hozzájárulásának visszavonásáig; a hozzájárulás visszavonásának hiányában általában az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 5 évig kezeli. Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a WebshopCompany Kft és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – a WebshopCompany Kft  köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz a WebshopCompany Kft illetékes munkatársai és a WebshopCompany Kft könyvelője férhetnek hozzá.

Azon érintettek nevét, email címét, lakcímét és telefonszámát, akik 2018. május 20 -t megelőzően regisztráltak a Webáruházba, azonban rendelést nem indítottak, a WebshopCompany Kft 2018.05.25-ig törli rendszeréből.

Adatfeldolgozók

A WebshopCompany Kft az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére nem vesz igénybe külön adatfeldolgozó céget, a feldolgozást a WebshopCompany Kft munkatársai és annak tulajdonosa végzi. Az adatfeldolgozó feladatai:

Webáruház rendszerének üzemeltetése,

 • segítség a regisztráció során
 • információnyújtás a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban,
 • ügyfélszolgálat üzemeltetése, termék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel,
 • termékkel kapcsolatos reklamációk kezelése
 • hírlevelek küldése, vagy
 • a WebshopCompany Kft által üzemeltetett webáruház email levelek küldése és a webáruház  által kezelt adatok tárolása.

Adattovábbítások

Az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Bank Nyrt. számára kerülnek továbbításra, az OTP Bank Nyrt. bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából.

 

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön kérelmezheti (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata, valamint az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

WebshopCompany Kft

1054 Budapest Szabadság tér 7

Adatkezelési Tájékoztató

TARTALOMJEGYZÉK

1.     Általános rendelkezések és elérhetőségek

2.    A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

3.    A Tájékoztató megismerése és elfogadása

4.    A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

5.    Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

6.    Adatfeldolgozásra jogosult személyek

7.    Adattovábbítások

8.    Reklámlevelek küldése

9.    Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

10.   Gyermekekkel kapcsolatos információk

11.    Adatbiztonsági intézkedések

12.   Kapcsolatok

13.   Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

WebshopCompanyKft

1054 Budapest Szabadság tér 7

 

Utolsó módosítás: 2018.05.25

 

1.   Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a WebshopCompany Kft

1054 Budapest Szabadság tér 7 székhely alatt gyűjt és kezel.

A WebshopCompany Kft címe: 1054 Budapest Szabadság tér 7

A WebshopCompanyKft-t nyilvántartja:

a  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg  01-09-299294 cégjegyzékszámon

A WebshopCompany Kft adószáma: 25971293241

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://manolashop.com/, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal következő elérhetőségek valamelyikén:

manolashop.com

Telefonszám: +36 1 445 1000 vagy +36 70 572 8688

 

2.   A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

WebshopCompany Kft fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://manolashop.com/ és a https://www.manola.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

 

3.   A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

 

4.   A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Bizonyos internetes oldalakon vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a WebshopCompany Kft-vel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

 

 

 

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a WebshopCompany Kft szervezetén belül?

Fiókom  létrehozása a manolashop.com webáruházban a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a Manola fiók létrehozatalakor kerül megadásra

Név (vezeték és keresztnév külön) E-mail cím Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva) Felhasználó lakcíme: város, irányítószám, cím Felhasználó születési ideje Felhasználó számlázási adatai: cégnév, adószám, teljes cím (város, irányítószám, cím) Felhasználó mobilszáma Felhasználó vezetékes száma

 

Hírlevél feliratkozás státusza

 

Felhasználói regisztráció típusa: jelszóval nem rendelkező vendég felhasználó vagy jelszóval rendelkező felhasználó

Vásárló, VIP vásárló, viszonteladó

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Manola fiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a WebshopCompany Kft a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a WebshopCompany Kft az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a Manola fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a WebshopCompany Kft és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

A WebshopCompany Kft következő munkatársai:

Marketingért felelős munkatársak

Gazdasági vezető és asszisztense

Szerviz és Logisztikai munkatársak

Informatikai munkatársa

Jogi képviselő

Ügyvezető

Tulajdonos

Termékregisztráció

 

WebshopCompany Kft kiterjesztett jótállást csak olyan termékre tud vállalni, ahol a regisztráció során megadott adatok alapján módjában állt meggyőződni arról, hogy az adott fogyasztó által regisztrált termék az adott régióban, az adott piacon történő értékesítésre van tervezve, és megfelel a kötelező biztonsági és tanúsítványi elvárásoknak. Ezen túlmenően, a termékregisztráció során megadott adatok alapján WebshopCompany Kft az érintetteket az általuk megvásárolt termékkel kapcsolatos probléma felmerülése esetén a lehető leghamarabb értesíteni tudja. A szolgáltatás véleményezésével kapcsolatos adatok alapján WebshopCompany Kft áttekintéssel fog rendelkezni a termékkel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzésekről.

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a termék regisztrációjakor kerül megadásra

Teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám

 

Termékregisztráció ideje (dátum és idő)

 

Regisztrált termék adatai: cikkszám, termékmodell neve, vásárlás helye, vásárlás ideje (dátum), termékre járó jótállás ideje, jótállási jegy száma, termék rendelésekor kapott áfá-s számla sorszáma

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a WebshopCompany Kft. a jótállási idő lejártát követően a Ptk. 6:22. § alapján 1 év múlva törli. Ha az adatokat a WebshopCompany Kft a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a WebshopCompany Kft az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a jótállási idő lejártát követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a WebshopCompany Kft és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

A WebshopCompany Kft következő munkatársai:

Marketingért felelős munkatársak

Gazdasági vezető és asszisztense

Szerviz és Logisztikai munkatársak

Informatikai munkatársa

Jogi képviselő

Ügyvezető

Tulajdonos

 

 •  

Reklámanyagok küldése e-mailben

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása

A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, neme

Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell.

WebshopCompany Kft következő üzletágainak munkatársai:

Marketingért felelős munkatársak

Gazdasági vezető és asszisztense

Szerviz és Logisztikai munkatársak

Informatikai munkatársa

Jogi képviselő

Ügyvezető

Tulajdonos

 

 

 

 

Ügyfélszolgálat üzemeltetése és panaszkezelés. Az Ön elérhetőségének, valamint az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetésének jegyzőkönyvben való rögzítése.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WebshopCompany Kft (vagy megbízottja) a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza az alábbiakat:

 

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a WebshopCompany nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

AWebshopCompany Kft  a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

WebshopCompany Kft következő üzletágainak munkatársai:

Gazdasági vezető és asszisztense

Szerviz és Logisztikai munkatársak

Informatikai munkatársa

Jogi képviselő

Ügyvezető

Tulajdonos

Ügyfélszolgálat üzemeltetése és panaszkezelés. Az Ön elérhetőségének, valamint az ügyfélszolgálattal folytatott levelezések pontos dokumentálása, annak érdekében, hogy a WebshopCompany Kft. tevékenységével kapcsolatos kérések, észrevételek bármely utólagos kérdés vagy vita esetén eredeti formájukban rendelkezésre álljanak és szükség esetén az üggyel összefüggésben kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a telefonos, illetve email alapú ügyfélszolgálat igénybevételével kerül megadásra

Telefonos ügyfélszolgálatunk hívása esetén rögzítjük az Ön telefonszámát és a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során az Ön által megadott személyes adatokat (ideértve különösen az Ön vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel Ön az ügyfélszolgálathoz fordult). Az e-mailen történő kommunikáció is rögzítésre és archiválásra kerül.

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a WebshopCompany Kft a telefonbeszélgetést követően a Ptk. 6:22. § alapján 30 nap múlva törli.

A WebshopCompany Kft következő üzletágának munkatársai:

Szerviz és Logisztika

Jogi képviselő

 

 

A fogyasztó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott termék adatai (termék (modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, jótállás száma, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a WebshopCompany Kft a garanciális javítás szolgáltatást követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a WebshopCompany Kft a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a WebshopCompany Kft az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szervizszolgáltatást követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha a szervizszolgáltatással kapcsolatban felvett adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a WebshopCompany Kft és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

A WebshopCompany Kft következő üzletágának munkatársai:

Szerviz és Logisztika

Jogi képviselő

 

 

 

 

Az Ön elégedettségének felmérése

 

A WebshopCompany Kft által nyújtott szolgáltatások véleményezésével kapcsolatos adatok alapján a WebshopCompany Kft áttekintéssel fog rendelkezni a termékekkel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzésekről, melyek alapján a WebshopCompany Kft még magasabb szolgáltatások nyújtására törekszik.

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a webáruházban történő regisztráció valamint a kiterjesztett jótállás regisztrációjakor kerül megadásra.  

Regisztrációkor rögzítjük az Ön által megadott  adatokat: (vezeték és keresztnév külön) E-mail cím Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva) Felhasználó lakcíme: város, irányítószám, cím Felhasználó számlázási adatai: cégnév, adószám, teljes cím (város, irányítószám, cím) Felhasználó mobilszáma Felhasználó vezetékes száma

 

Kiterjesztett jótállás regisztrációjánál rögzítjük az Őn által megadott adatokat: Vásároló neve, címe, email címe, telefonszáma, vásárlás dátuma, vásárlás helye, számla sorszáma, jótállási jegy száma, termék adatai. Az elégadattségi felmérés kérdéseire adott válaszai.  

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a WebshopCompany Kft a szervizszolgáltatást követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

A WebshopCompany Kft következő üzletágainak munkatársai:

Szerviz és Logisztika

Jogi képviselő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A WebshopCompany Kft Facebook oldal

(https://www.facebook.com/manola.hu) működtetése során kommunikáció a fogyasztókkal, például a fogyasztóval való informális kapcsolatfelvétel.

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami az érintett által a WebshopCompany Kft részére elküldött üzenettel kerül megadásra.

A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a WebshopCompany Kft-nek a Manola Gyerekbútor oldalra a Facebookon keresztül, például kérdezhetnek a WebshopCompany Kft-nek termékekről és/vagy szolgáltatásokról. A WebshopCompany Kft-nek vagy a WebshopCompany Kft-nek részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a WebshopCompany Kft-nek a kommunikációt követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

A WebshopCompany Kft következő üzletágainak munkatársai:

Szerviz és Logisztikai üzletág

Jogi képviselő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

5.   Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

Automatizált adatfeldolgozás részét képzik a regisztrációt visszaigazoló levelek, amelyeket a WebshopCompany Kft által használt rendszer automatikusan, előre rögzített szabályok mentén a fogyasztó által megvásárolt termék kapcsán megadott nem-személyes (a vásárolt termékre vonatkozó) adatok birtokában generál és küld ki a fogyasztónak. Így működik a garancia-hosszabbítas vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó elégedettség-felmérés. Ez egy standard formátumú levél az ügyfél és regisztrált termékei adataival, amit a WebshopCompany Kft által működtetett webáruház küld ki.

5.   Adatfeldolgozásra jogosult személyek

A WebshopCompany Kft az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését maga látja el. 

 

7.   Adattovábbítások

Az „értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: kártyás vásárlással kapcsolatos  adatok az OTP Bank Nyrt. számára kerülnek továbbításra, az OTP Bank Nyrt. bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából.

 

Az „Adat-összekapcsolás, melynek célja (1) az egyes WebshopCompany Kft társaságok által végzett adatkezelésekhez történő hozzájárulás központosított visszavonásának lehetővé tétele és (2) további személyre szabott marketing kommunikáció küldése az Ön mobiltelefonjára különböző marketing csatornákon keresztül, mint email, SMS, felugró üzenetek (értesítés, amely nem email, nem is SMS, hanem felugró értesítésként jelenik meg), valamint más elektronikus kommunikáció”elnevezésű adatkezeléssel kapcsolatos adattovábbítás céljának leírását lásd fent, a vonatkozó táblázatban.

 

8.   Reklámlevelek küldése

Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat emailben ugyfelszolgalat@manolashop.com címen vagy  WebshopCompany Kft 1054, Budapest, Szabadság tér 7. küldött levélben.; vagy az ügyfélszolgálat: 06-70 572 8688 számán. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk e-mailben vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

 

9.   Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

A https://manolashop.com vagy manola.hu weboldalak bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. Például a sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.

Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. 

A weboldalakon használt cookie-k:

 

 • Analitika, követő
 • Felhasználó azonosító session cookie

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.

A https://manolashop.com vagy manola.hu  weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és például a következőkre használhatók fel:

 

 • számlálják a weboldal látogatóit;
 • figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre, például ahol egy vetélkedő belépési feltételei találhatóak;
 • következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány vagy egy vetélkedő;
 • megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei;
 • meghatározzák, hogy a hirdetések illetve vetélkedők mennyire vezetnek eredményre az értékesítés terén; vagy
 • segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az érdeklődés hogyan oszlik meg az egyes WebshopCompany Kft termékek és szolgáltatások között.

 

10. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a WebshopCompany Kft Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a WebshopCompany Kft-ot ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a WebshopCompany Kft mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy - például fogyasztó - nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

 

11.Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 

 • a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
 • titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

A telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvételhez, kizárólag a WebshopCompany Kft és a Sykes Enterprises Eastern Europe S.R.l. valamint Sykes Central Europe kijelölt és dedikált, külön titoktartási nyilatkozatot aláírt munkavállalói férhetnek hozzá.

 

12. Kapcsolatok

A https://manolashop.com vagy manola.hu  weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget a https://manolashop.com vagy manola.hu  weboldalra. Ha Ön elhagyja a https://manolashop.com vagy manola.hu  weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

13. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

 

 

 Adatvédelmi tájékoztató 2014. 

Adatvédelmi tájékoztató 2017.