Manola csapatának fontos, hogy ügyfeleink teljes megelégedettséggel használják gyerekbútorainkat. Ennek okán igyekszünk az esetlegesen felmerülő problémákat lehetőségeinkhez mérten orvosolni. 

Abban az esetben, ha a gyerekbútoron sérülést tapasztal több lehetőség áll rendelkezésünkre a reklamáció ügyintézésére:

Átvételkor észlelt sérülés esetén

A gyerekbútorok csomagolás előtt minden esetben minőségellenőrzésen mennek keresztül. A minőségellenőrzés és csomagolás folyamatát kamerával rögzítjük. A felvételeket megőrizzük. A szállításból adódó sérülésekért a futárszolgálat a felelős.

A csomag átvételekor a vásárolónak ellenőrizni kell a csomagolás épségét. Mindennemű felületi sérülésről a futárral jegyzőkönyvet kell készíttetni. A sérülés nem minden esetben vonja maga után a bútor valódi sérülését, azonban jegyzőkönyvvel együtt az ügyintézés ideje lerövidülhet.  

A bútor valódi sérülése észlelése esetén az Ön teendője a következő: 

1) lefényképezi a csomagolást különösen azon a részen, ahol a bútor sérülése és a csomagolóanyag érintkezett

2) lefényképezi a sérülés helyét

3) kitölti a Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásáról c. dokumentumot

4) jótállási jegy másolatát csatolja

5) számla másolatát csatolja

A dokumentumokat elküldi ügyfélszolgálatunk elérhetőségére.

Használat során keletkezett sérülés esetén

Abban az esetben, ha a mindennapi használat során keletkezik a bútoron sérülés mindenek előtt hagyja abba a termék használatát a további sérülés és balesetveszély miatt. Ez után haladéktalanul vegye fel ügyfélszolgálatunkal a kapcsolatot melynek keretében az alábbi dokumentumokat csatolja panaszához: 

1) lefényképezi a sérülés helyét

2) kitölti a Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásáról c. dokumentumot

3) jótállási jegy másolatát csatolja

4) számla másolatát csatolja

A reklamációs ügyintézés attól a naptól kezdődik, amikor a bejelentés megtörténik és a bútor visszakerül a forgalmazóhoz. 

Letölthető dokumentumok:

JEGYZŐKÖNYV A FOGYASZTÓ MINŐSÉGI KIFOGÁSÁRÓL

Jogszabályi háttér:

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a kimondja, hogy a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  

A fogyasztói szerződések esetében a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében tehát a szavatosság esetében az első hat hónapban jelentkező hiba miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. A 6 hónap leteltét követően jelentkező hiba esetén már a fogyasztó kötelessége lesz bizonyítani (pld: egy szakértő testület vagy szerviz szakvéleménye beszerzése útján), hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt.

Bővebb információ a reklamációkezelésről az ÜZLETSZABÁLYZAT-ban érhető el.